Jialing Lin Lab

 

 

 

Jialing Lin, Ph.D.
Associate Professor
jialing-lin@ouhsc.edu

 

 

 

 

Zhi Zhang
Research Assistant III
zhi-zhang@ouhsc.edu  

Ross Nelson

Graduate Research Assistant

ross-nelson@ouhsc.edu

 

 

 

Fei Qi

Graduate Research Assistant

fei-qi@ouhsc.edu